Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

1Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych, przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.
Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.
Dofinansowanie z Programu wyniesie maksymalnie 98% wartości inwestycji, a minimalny wkład własny – 2%.
 W ramach Programu, Gmina Szumowo złożyła,  dwa wnioski  na realizację zadania. Pierwszy pod nazwą „ Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku” i został on rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 490 000,00 zł co pozwoli na wykonanie dalszych prac remontowych po byłej szkole w Srebrnym Borku. Drugi wniosek pod nazwą „ Prace remontowo-konserwatorskie zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie”, który również został rozpatrzony pozytywnie i otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 490 000,00 zł . Fundusze te zostaną przekazane w formie dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie na remont Domu Parafialnego.
 
Galeria
 
Źródło: zambrowiacy.pl