Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

119 lipca Pan Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie polega wyłącznie na remoncie dróg powiatowych lub gminnych.
Gmina Szumowo pozyskała środki na zadanie pod nazwą  „Remont drogi gminnej położonej w miejscowości Paproć Duża”. Remont odbędzie się na  odcinku 0,838 km. Kwota dofinansowania jaką udało się uzyskać to 900 330,00 zł  co stanowi 60 % wartości inwestycji. Całkowity koszt oszacowany jest na 1500 550,00 zł. 

 2

 

 

Źródło: KPRM