Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

4W dniach 29.05-09.06.2023 r. grupa 20 uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie oraz czterech nauczycieli przebywała w Grecji, gdzie realizowała projekt: „Akcja segregacja – świat na nas liczy” numer projektu 2021-1-PMU-4152) 
Realizacja ww. projektu stała się doskonałą okazją na wyrównanie szans edukacyjnych uczestników projektu w zakresie podniesienia kompetencji językowych, kulturowych, cyfrowych oraz zachowań proekologicznych. Młodzież miała możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim w różnych sytuacjach codziennych, dzięki czemu pokonała barierę językową, poszerzyła zasób słownictwa oraz zdobyła motywację do nauki języków obcych. Rozwój kompetencji wielojęzyczności to także kształowanie postaw tolerancji dla innych kultur i narodów, zatem wizyta w Grecji stała się dla naszej młodzieży doskonałą okazją, by doświadczyć różnorodności kulturowej i językowej. 
Ważnym aspektem podczas realizacji projektu było podniesienie wiedzy z zakresie nauk przyrodniczych i technologii. W obecnych czasach szybkiego rozwoju technologicznego należy uwrażliwiać młode pokolenie na piękno przyrody, uczyć szacunku do niej i zwracać uwagę na konieczność ochrony środowiska. Podczas zajęć w szkole, w terenie oraz podczas wycieczek uczniowie mieli możliwość badania i obserwacji środowiska pod katem jego wartości przyrodniczych i ekonomicznych. Prowadzący zajęcia oraz nasi nauczyciele utwierdzali uczniów w przekonaniu, że mogą˛ aktywnie włączyć się w rozwiązywanie lokalnych i globalnych problemów ekologicznych.
W trakcie trwania całego projektu, zarówno podczas zajęć przygotowujących, samej mobilności, jak i podczas działań upowszechniających nasi uczniowie wykorzystywali technologię informatyczną. 
Pokazaliśmy uczniom, jak wiele jest sposobów nabywania wiedzy poprzez doświadczanie. Młodzież miała możliwość wykazania się pomysłami we współpracy międzynarodowej i rozwijania swojej kreatywności. Rozwój współpracy międzynarodowej i poszerzenie oferty szkoły o tego rodzaju działania, wesprą naszych uczniów i uatrakcyjnią lekcje.
Uczniowie realizowali program w szkole KEK LIDIA w Katerini. Zobaczyli, jak wygląda nauka w greckim systemie edukacji. Uczestniczyli w ciekawych zajęciach dotyczących ekologii, biologii, geografii i historii Grecji oraz w zajęciach języka greckiego Nauczyli się też podstawowych kroków greckiego tańca Zorby. Wszystkie zajęcia prowadzone były w języku angielskim. 
Podczas pobytu w Grecji uczniowie zwiedzili wiele wspaniałych miejsc i zabytków takich jak: zamek Platamonas, miejscowość Litochoro, jedną z najładniejszych wiosek w całej Grecji - Stary Pantaleimon, i przecudne Meteory - potężne centrum klasztorne kościoła wschodniego. W Świętym Klasztorze Warlaam, młodzież poznała elementy religii i kultury prawosławnej. Uczestniczyła też w warsztatach pisania ikon. 
Ucztą dla oczu były cudowne widoki Masywu Olimpu oraz Morza Egejskiego. Młodzież podziwiała wschody i zachody słońca. Nasi uczniowie byli zachwyceni kuchnią grecką, której walory poznawali każdego dnia. Smakowali greckich potraw, zarówno lokalnych jak 
i narodowych. Z kulturą pięknej Hellady młodzież obcowała także poznając greckie tańce narodowe i sprawdzając swoje umiejętności taneczne. Po intensywnych zajęciach lub wędrówkach uczestnicy projektu mogli zregenerować siły w przyhotelowych basenach lub Morzu Egejskim. 
Wrażenia i wspomnienia z wyjazdu będziemy pielęgnować jeszcze długo i mamy nadzieję, że nabyte umiejętności i wiedza zaowocują w przyszłym życiu naszej młodzieży, a dzięki realizacji projektu „Akcja segregacja – świat na nas liczy” w uczniach wzbudzona została ciekawość świata, świadomość ekologiczna, odwaga do podróżowania, chęć zwiedzania i poznawania nowych krajów, ich kultury i obyczajów. Otwartość na świat daje młodzieży większe możliwości rozwijania swoich ambicji i pasji. 
Małgorzata Sówka
 
 
Projekt został przeprowadzony w partnerstwie ze szkołą grecką KEK LIDIA w Katerini, 
w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
16
 
 
 Galeria