Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Podatnicy, którzy nie złożyli informacji podatkowych dotyczących powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych oraz podatnicy posiadający do 1 ha fizycznego lub przeliczeniowego gruntów także informacji o powierzchniach użytkowych budynków pozostałych PROSZENI SĄ o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Szumowo do pokoju nr 18,  aby dokonać obowiązku złożenia tych dokumentów. Ostateczny termin do 30 września 2023 r.