Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowej izby rolniczej zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Szumowo (pok. nr 18) od dnia 25 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy urzędu.