Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

czyste powietrze
W niedzielę, 27 sierpnia podczas Dożynek Gminnych, na terenach rekreacyjnych mini-skansenu przy ul. Wyzwolenia, w godzinach od 15:00 do 19:00 uruchomiony zostanie punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze”.
 
Podczas spotkania przedstawione zostaną założenia Programu, rodzaje przedsięwzięć oraz warunki dofinansowania,jak również sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.
 
Serdecznie zapraszamy!