Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Szumowie serdecznie zapraszają seniorów oraz ich opiekunów na spotkanie mające na celu zwiększenie świadomości 
w zakresie zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców. 
 
Spotkanie odbędzie się 4 września 2023 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Szumowie 
w godzinach 10.00 – 12.35. 
 
Podczas spotkania dla zebranych zostanie udostępnione webinarium pt. „Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing”, organizowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.    
 
Serdecznie zapraszamy. 
 
 
spotkanie seniora  
 
 
 
 
Źródło: OPS w Szumowie