Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Wójt Gminy Szumowo ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej

Zatrudnienie: umowa o pracę na 1 rok z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony

Wymiar: pełny etat

Wynagrodzenie zasadnicze - 4800 zł brutto

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pęchratce Polskiej, Pęchratka Polska 55, 18-305 Szumowo

Wymagania, zakres wykonywania zadań na stanowisku, dokumenty aplikacyjne oraz regulamin konkursu umieszczone są na stronie BIP Urzędu Gminy Szumowo
https://ug-szumowo.pbip.pl/?event=informacja&id=6302 oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Komplet dokumentów aplikacyjnych należy składać osobiście, za pośrednictwem poczty lub elektronicznie (za pośrednictwem platformy e-puap opatrzone podpisem elektronicznym) w terminie do godz. 15:30 18 września 2023 r. do Urzędu Gminy Szumowo ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko – Kierownik Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej.