Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

1 8W dniu dzisiejszym, 30 sierpnia 2023 r. w Centrum Biblioteczno-Kulturalny w Szumowie odbyło się uroczyste wręczenie promes na zakup sprzętu strażackiego dla jednostek OSP z terenu województwa podlaskiego w ramach kolejnej edycji programu Mały Strażak.  Z Gminy Szumowo aż 4 jednostki OSP dostało promesy, a mianowicie OSP: Szumowo, Ostrożne, Srebrny Borek i Pęchratka Polska na łączną kwotę prawie 100 000,00 zł. Za otrzymane dotacje strażacy ratownicy będą mogli zakupić nowy sprzęt, który z pewnością zwiększy gotowość bojową jednostek.

 

 

Galeria