Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

001W dniu 8 września 2023 r. Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Szumowie włączyło się w XII edycję ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej pod patronatem Pary Prezydenckiej. Do wspólnego czytania na terenach rekreacyjnych mini- skansenie w Szumowie zaproszeni zostali przedstawiciele Urzędu Gminy Szumowo i Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie, społeczność lokalna, a także uczniowie starszych klas z Szkoły
Podstawowej w Szumowie i Szkoły Podstawowej w Srebrnej. 
Wydarzenie rozpoczęła Dyrektor Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie Pani Urszula Jaworowska, która przywitała gości i odczytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Następnie została przedstawiona krótka biografia Elizy Orzeszkowej. Publiczność słuchała fragmentów powieści odczytanych przez gości i młodzież szkolną. W czasie wydarzenia prezentowana była twórczość Pani Barbary Korytkowskiej inspirowana lekturą "Nad Niemnem".
Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem przygotowanym przez uczestniczki warsztatów kulinarnych ph. "Smaczne gotowanie ostoją tradycji obszarów wiejskich" realizowanych w ramach projektu współpracy z Lokalną Grupą Działania "Brama na Podlasie".
 
 
Galeria