Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

logo fundusze europejskie

Gmina Szumowo realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.:„Zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Szumowo”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) poprzez wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze dostępności/projektowania uniwersalnego w budynku Urzędu Gminy Szumowo.

Projekt przewiduje realizację działań w obszarze poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnej.

W ramach dostępności architektonicznej, zaplanowano następujące wydatki:

 • Zakup systemu przyzywowego;

 • Zakup mat gumowych;

 • Zakup pasów ostrzegawczych;

 • Utworzenie miejsca parkingowego;

 • Zakup maty ewakuacyjnej;

 • Zakup i montaż ścieżek FON;

 • Zakup i montaż drzwi automatycznych;

 • Zakup ławki;

W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej, zaplanowano następujące wydatki:

 • Zakup tabliczek brajlowskich na drzwi;

 • Zakup nakładek brajlowskich na poręcz schodów;

 • Zakup tablicy tyflograficznej;

 • Zakup urządzenia łączącego funkcję powiększalnika oraz urządzenia lektorskiego;

 • Zakup ramek do podpisu;

 • Zakup pętli indukcyjnej;

 • System informacyjno-nawigacyjny dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności na telefony komórkowe: YourWay beacon, YourWay Plus;

 • Zakup zegara ściennego;

Wartość grantu: 88 050,00 PLN

Termin realizacji: do 30.09.2023 r.