Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zdjęcie nowe zakupione węże pożarniczeOchotnicza Straż Pożarna w Szumowie oraz Pęchratce Polskiej otrzymały nowe węże pożarnicze. Zakup sfinansowano z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w wysokości 4 000,00 złotych. Pozostała część środków pieniężnych pochodziła z budżetu Gminy Szumowo. Łączna kwota zakupu wyniosła 4 308,00 zł.
Doposażenie jednostek OSP zwiększy skuteczność i efektywność prowadzonych przez nich działań, a także poprawi bezpieczeństwo ludności oraz zdarzeń występujących na terenie zarówno gminy jak i całego powiatu.