Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

ProjektJuż 1 listopada 2023 r. Zespół Szkół w Szumowie rozpocznie realizację kolejnego projektu międzynarodowego. Kolejny raz grupa 30 uczniów będzie realizowała zadania wraz z szkołami partnerskimi w Grecji pod hasłem "Poznajemy świat przemierzając Grecję" (nr projektu: 2022-2-PL01-KA122-SCH-000096968)
Projekt "Poznajemy świat przemierzając Grecję!” będzie realizowany we współpracy z dwiema greckimi szkołami: Platon M.E.P.E. w Katerini oraz Makogianni w Larisie w terminie 01.11.2023-31.10.2024.
Realizację projektu rozpocznie rekrutacja 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Szumowie z klas VII-VIII, którzy w sezonie wiosennym wyjadą do słonecznej Grecji, by tam realizować założenia projektu wraz ze swoimi greckimi rówieśnikami.
Cele projektu:  
    1. Podniesienie kompetencji językowych uczniów.
    2. Kreatywność, kultura i sztuka.
    3. Rozwój współpracy międzynarodowej. Promocja szkoły.
W ramach projektu zrealizowane zostaną:
    1. zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych;
    2. stypendia naukowe dla uczniów zdolnych;
    3. szkolenia dla nauczycieli z zakresu z zakresu TIK oraz prowadzenia zajęć metodą eksperymentu oraz kompetencji niezbędnych na rynku pracy;
    4. działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych, poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych.
Korzyści dla uczniów w bliższej perspektywie:
    • możliwość pracy w języku obcym nie tylko na lekcjach tego języka, ale też na innych przedmiotach w ramach projektów,
    • redukcja postaw ksenofobicznych i wykluczających poprzez poznanie, oswojenie lęku przed nieznanym,
    • przyjaźnie ponad granicami.
Długoterminowe korzyści dla uczniów:
    • otwarcie na świat i rozbudzenie ambicji,
    • otwarcie szerszej perspektywy rozwoju nie tylko poprzez znajomość i używanie języka obcego, ale przez poszerzenie horyzontów,
    • poznanie innych kultur, obyczajów; poszerzenie kompetencji społecznych,
    • wzrost poziomu tolerancji,
    • aktywne zaangażowania młodzieży w projekty międzynarodowe i włączenia w nie osób defaworyzowanych lub zagrożonych defaworyzacją oraz większe otwarcie społeczności lokalnej (rodziny uczniów, sąsiedzi) na różnorodność i nowe kultury.
Dofinansowanie UE: 225 998,98 zł
Małgorzata Sówka