Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

2 3W dniu 27 września w budynku Biblioteki CBK w Szumowie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy Pracowni Malarstwa Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Przepiękne obrazy zawisły na ścianach budynku Biblioteki, gdzie goście mieli okazję podziwiać i porozmawiać z twórcami owych obrazów. 
Wystawę będzie dostępna w miesiącu październik w godzinach pracy Biblioteki. 
 Zapraszamy!
Serdecznie dziękujemy Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie, Pracowni Malarskiej oraz twórcom za udostępnienie obrazów. 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria
 
 
Źródło: CBK Szumowo