Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

1W dniu dzisiejszym (09.10) w Szumowie  odbyła się konferencja z udziałem Pana Senatora  Marka Adama Komorowskiego, Pana Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego, Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana, Wójta Gminy Kołaki Kościelne Pana Sylwestra Jaworowskiego,  Wójta Gminy Rutki Pana Dariusza Modzelewskiego, Z-ca Burmistrza Miasta Zambrów Pana  Adam Libuda, Sekretarza Gminy Zambrów Pana Bogdana Paca.
Podczas konferencji zostały rozdane symboliczne bony na dofinansowanie w ramach ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.  Gmina Szumowo otrzymała na zadanie „Budowa Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Szumowie” – 7 mln 200 tys. zł, całość inwestycji to kwota 8 mln zł. 
Środki posłużą do budowy kompleksu boisk sportowych, siłowni zewnętrznej, placu zabaw dla dzieci oraz remontu budynku dawnego GOK-u.
 
Galeria