Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Obraz1Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie planuje po raz kolejny przystąpić do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2024 realizowanego w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
• Dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności
• Osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
- orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) - poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie planuje realizować Program w formie świadczenia usługi w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. 
Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy w ramach Programu, 
tj. do dnia 16 listopada 2023 r. prosimy osoby zainteresowane (lub opiekunów) o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Szumowie ul. 1 Maja 45 lub pod numerem telefonu 86 22 44 150 w terminie do 10 listopada 2023 r.
 
Obraz2