Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

polski lad logo4W dniu dziejszym (07.11.) Pan Wójt Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie  Skabnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Sp. Jawna na zadanie  "Przebudowa drogi na odcinku Szumowo-Zaręby Jartuzy" .

 

Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej łączącej miejscowość Szumowo z miejscowością Zaręby Jartuzy. Na drodze zaprojektowano ścieżkę rowerową,chodnik w m. Szumowo oraz szerokie pobocza wraz z przydrożnymi rowami. Na obszarach zabudowanych w m. Szumowo oraz Zaręby Jartuzy zaprojektowano oświetlenie uliczne. W efekcie inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego na tym odcinku oraz jakość dojazdu do miejscowości.

Na to zadanie Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Programu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych Edycja 2 w kwocie 8 ml 610 800 zł, całkowita kwota inwestycji wyniesie 9 mln 958 570, 86 zł.

 

Galeria