Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

65W dniu dzisiejszym (07.11.) Pan Wójt Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skabnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę z firmą BerdA Budownictwo Krzysztof Beszterda Spółka Komandytowa na zadanie pn. "Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie"

Zadanie będzie polegało na remoncie sal dydaktycznych, korytarzy, klatki schodowej oraz łazienek. Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Dzięki remontowi podniesie się komfort warunków pracy i nauki oraz  bezpieczeństwo i poprawa infrastruktury obiektu.

Na to zadanie Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład : Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 2 ml 907 000 zł, całkowita kwota inwestycji wyniesie 4 mln 234 275, 00 zł.

 

Galeria