Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

209.11.2023 r. w Szkole Podstawowej w Srebrnej odbyła się po akcja „Przerwa na czytanie". Szkoła po raz pierwszy dołączyła do IV Międzynarodowej edycji VIII Ogólnopolskiej akcji bicia rekordu osób czytających podczas przerw. Akcja organizowana jest w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych oraz kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom". Jej celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz pokazanie, że czytanie jest ciekawe a po książkę można sięgać w różnych miejscach i sytuacjach.

Ten dzień był wyjątkowy, inny niż wszystkie, bo spędzony z książką. Od godz. 9.15 do godz.15.15 obecni w szkole uczniowie rozpoczęli akcję czytelniczą pod opieką swoich nauczycieli. Czytano w klasach, na dywanie, na matach,  na korytarzach, w świetlicy, w autokarze i oczywiście w bibliotece. Jednym słowem – CZYTANO! WSZĘDZIE! Podczas wszystkich przerw śródlekcyjnych uczniowie czytali przyniesione przez siebie lub wypożyczone z biblioteki szkolnej książki. Miejsce do czytania każdy wybierał sam. W akcji wzięły udział wszystkie klasy wraz ze swoimi wychowawcami.
Czytanie odbyło się w bardzo różny sposób. W klasach IV-VIII uczniowie głównie wybierali do czytania salę, korytarz szkolny lub bibliotekę. Jedna z klas przez wszystkie przerwy głośno czytała lekturę szkolną. Niektórzy byli tak zaczytani, że nie zauważyli, że przerwa dobiegła końca. Nasze Najmłodszym uczniom w klasach I-III wychowawczynie przygotowały kąciki czytelnicze, w których wychowawczynie i uczniowie czytali wybrane przez siebie pozycie. Akcja objęła również najmłodszych czytelników – dzieci przedszkolnych z grup 3-4 latków oraz 5-6 latków. Przedszkolaki pomiędzy zajęciami słuchały bajek oraz opowiadań czytanych przez wychowawców, a także zaproszonych rodziców. Jedna z grup przedszkolnych i klasa I miały krótki wyjazd edukacyjny, podczas którego będąc w autokarze i wykorzystując wolny czas w czasie przejazdu, dzieci spożytkować na czytaniu. Dzieci były zachwycone.
W akcji udział wzięło 27 przedszkolaków, 28 uczniów z klas I-III, 62 z klas IV – VIII oraz 10  nauczycieli, dyrekcja szkoły (2 osoby) i 6 rodziców. Nasz wynik to 141 czytelników.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do wspólnego czytania na przerwie. Podziękowania należą się również nauczycielom za czynny udział w akcji i dawanie dobrego przykładu swoim podopiecznym, jak również za życzliwość i miłą współpracę.

 

 

Obraz1

 

Galeria

 

 

 

 

Źródło: SP Srebrna