Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

3W dniu dzisiejszym (29.11), podczas konferencji  w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku w  zastępstwie Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana , z-ca Wójta Pani Hanna Szabłowska odebrała certyfikat przyznany Gminie Szumowo za zajęcie 3 miejsca w kategorii Gmina EkoSkuteczna oraz 3 miejsce w kategorii Gmina EkoZaangażowana w rankingu Kuriera Porannego oraz Gazety Współczesnej przy współpracy WFOŚiGW w Białymstoku.
W kategorii “Gmina EkoSkuteczna” zwycięzca wyłaniany jest na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na zrealizowane przez gminę przedsięwzięcia proekologiczne w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.

W kategorii “Gmina EkoZaangażowana” samorządy wyróżnianie są na podstawie sumy wartości wypłaconych środków na przedsięwzięcia proekologiczne zrealizowane przez wszystkie podmioty na terenie gminy w przeliczeniu na 1 tysiąc mieszkańców w latach 2018-2022.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galeria