Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

BEZPIECZNE PODLASIERazem budujemy bezpieczny region.
Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic - to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw
i działań prewencyjnych.
Razem tworzymy silne społeczeństwo i wzmacniamy odporność państwa.

#WZZPodlasie  #wojskopolskie  #BezpiecznePodlasie