Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

10Obecnie priorytetem działań inwestycyjnych w Gminie Szumowo jest remont i przebudowa Szkoły Podstawowej w Szumowie. Trwające prace przebiegają prawidłowo i zgodnie z planem działania, obejmując remont sal dydaktycznych, korytarzy, klatki schodowej, łazienek oraz dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie to obejmuje kwotę  4 523 650 zł. z czego prawie 3 mln pochodzi z pozyskanego przez Wójta Gminy dofinansowania z Rządowego Programu Polski Ład.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, dzieci i naszych  mieszkańców, dzięki staraniom Wójta Gminy Szumowo Pana Jarosława Cukiermana, w dniu wczorajszym Sejmik Województwa Podlaskiego podjął uchwałę o przyznaniu dla Gminy Szumowo kwoty 200 000,00 zł z przeznaczeniem na remont sali gimnastycznej w Szumowie. Środki te pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów.
To już trzeci rok z rzędu Gmina otrzymała dofinansowanie z tego funduszu.
W 2022 roku na wymianę dachu i remont budynku po byłej szkole w Srebrnym Borku – kwotę 1 000 000,00 zł
W 2023 roku 500 000,00 zł na zagospodarowanie centrum Szumowa przy nowo wyremontowanym budynku biblioteki.
Warto podkreślić, że dla Wójta Jarosława Cukiermana dbanie o edukację i rozwój młodego pokolenia jest kluczowym elementem budowania silnej społeczności i zapewnienia lepszej przyszłości dla nas wszystkich.