Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

2W dniu dzisiejszym, 26 marca 2024 roku, w budynku Urzędu Gminy Szumowo, odbyły się eliminacje gminne do XLVI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman powitał przybyłych gości, oraz pożyczył uczestnikom powodzenia.

W turnieju wzięło udział 12 uczestników. Uczniowie reprezentowali Szkołę Podstawową w Srebrnej oraz Szkołę Podstawową w Szumowie. Eliminacje przeprowadzono w 2 kategoriach wiekowych.  Każdy z uczestników musiał rozwiązać przygotowany test, składający się z 40 pytań. Na rozwiązanie testu przewidziano 40 minut. Po dokonaniu oceny prac pisemnych, należało przeprowadzić dogrywkę wśród uczniów w pierwszej grupie wiekowej (klasy I -IV). Polegała ona na udzieleniu odpowiedzi ustnej na zadane pytanie. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Komendant Gminny Waldemar Jankowski, st. kpt. Paweł Gwardiak, pracownik Urzędu Gminy w Szumowie  Iwona Jastrzębska.

Zwycięzcami eliminacji gminnych zostali :

I GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół podstawowych klasy I-IV):
    • I miejsce – Krystian Mostowski,
    • II miejsce – Alan Radziejewski,
    • III miejsce – Patryk Narowski.
      

 II GRUPA WIEKOWA (uczniowie szkół podstawowych klasy V-VIII):
    • I miejsce -  Marcel Kornet,
    • II miejsce  - Oskar Wszołkowski,
    • III miejsce – Wiktor Morawski.


To właśnie Ci uczniowie będą reprezentować Gminę Szumowo podczas eliminacji powiatowych turnieju, które odbędą się 22 kwietnia 2024 roku  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Na zakończenie laureatom oraz wszystkim uczniom biorącym udział w turnieju wręczono pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Szumowo.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w kolejnych etapach konkursu.