Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

5Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zaczął realizację dwóch zadań inwestycyjnych z projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodnej i ściekowej w Gminie Szumowo etap II”. Na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 1 923 760,00 zł.

 

 

 

Po dzisiejszym rozstrzygnięciu przetargu okazało się,  że kwota dofinansowania pokryje w całości realizację zadania.
W ramach tego projektu, wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 980 mb, w celu rozbudowy obecnie funkcjonującej sieci i podłączenia 9 nowych odbiorców z miejscowości Srebrna.
Przebudowana zostanie gruntownie stacja uzdatniania wody w Łętownicy. Prace obejmą wykonanie nowej instalacji sanitarnej wewnętrznego zasilania wody, instalacji technologicznej i wentylacji. Budynek stacji zostanie przebudowany, wraz z  zagospodarowaniem terenu. W ramach technologii, w celu poprawy jakości wody przewiduje się wymianę złóż filtracyjnych i wypiaskowanie powierzchni metalowych rurociągów i zbiorników z wykonaniem zewnętrznej warstwy antykorozyjnej.
Wykonana modernizacja SUW  wpłynie na poprawę ciśnienia wody, min. w Łętownicy i Srebrnej.
Jest to kolejny etap modernizacji tej stacji, po ubiegłorocznych pracach, polegających na wybudowaniu nowego ujęcia wody.