Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

4W dniu dzisiejszym (28.03.2024r.) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Katarzyny Głębockiej, podpisał umowę na zadanie z  „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

W ramach tego zadania, będzie zrealizowany program „Zagospodarowania terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radawny-Zaorze”. Program "Kreatywna Wieś" ma na celu stworzenie inspirującego i przyjaznego środowiska dla rozwoju kultury oraz aktywizacji społeczności wiejskich, wspierając lokalne talenty i wzmacniając więzi społeczne.
Prace polegać będą na zagospodarowaniu terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany- Zaorze, poprzez utwardzenie z kostki brukowej, dzięki temu sołectwo zyska parking przy świetlicy wiejskiej.
Sejmik Województwa Podlaskiego w dn. 25 marca 2024r. podjął uchwałę w sprawie udzielenie pomocy finansowej na realizację tego zadania. Gmina Szumowo na potrzeby sołectwa Radwany- Zaorze otrzymała 30 000 zł dofinansowania na wykonie prac.