Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

3W dniu dzisiejszym (02.04.2024r.) w Sali kameralnej Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku, Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman przy kontrasygnacie Skarbnik Pani Katarzyny Głębockiej, podpisali umowę na zadanie „Remont Zespołu Szkół w Szumowie”, środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów w roku 2024. Kwota dofinansowania to 200 000 zł.

 

 

Pozyskane przez Wójta Gminy środki przeznaczone są na remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Szumowie. Dzięki remontowi sali gimnastycznej uczniowie będą mieli lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywności fizycznej, co może przyczynić się do poprawy ich zdrowia oraz kondycji fizycznej. Ponadto, odnowiona sala będzie wykorzystywana do organizacji różnorodnych wydarzeń społeczno-kulturalnych, spotkań szkolnych oraz zawodów sportowych.

Pan Wójt Jarosław Cukierman podkreśla, że należy inwestować w rozwój lokalnej społeczności poprzez wsparcie edukacji i zdrowia młodego pokolenia.