Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

ZARZĄDZENIE NR 581/24 WÓJTA GMINY SZUMOWO z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczący zaopiniowania projektu uchwały odnośnie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy  Szumowo na lata 2024-2028 z perspektywą 2029-2031.

 

Załączniki do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Szumowo