Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

W dniu dzisiejszym (01.07.2024r.) Pan Wójt Andrzej Pskiet przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Katarzyny Głębockiej podpisali umowę na realizację zadania publicznego ze Stowarzyszeniem NEXXTEAM. Środki jakie zostaną przekazane na sfinansowanie zadania to 7 000 zł.

Zadanie będzie polegać na organizacji zawodów Szkolnej Ligi Paintballowej w szkole podstawowej, promowanie Gminy Szumowo na turniejach i zawodach ogólnopolskich. Propagowanie sportowego trybu życia bez uzależnień i innych używek, dopalaczy.

Galeria