Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zdjęcie z uroczystości upamiętniających 97 rocznicę walk o wolność ziemi szumowskiej.W ubiegłą sobotę 23 września br. w Szumowie odbyły się uroczystości upamiętniające 97 rocznicę walk o wolność ziemi szumowskiej stoczonej przez 201 Ochotniczy Pułk Piechoty. Organizatorami uroczystości byli Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman oraz oddział Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Szumowie z prezesem zarządu porucznik Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Panią Ewą Piwońską.


Na uroczystości obecnych było wielu znamienitych gości m.in.: poseł na Sejm RP Pani Bernadeta Krynicka, Starosta Powiatu Zambrowskiego Pan Robert Rosiak i Wicestarosta Pan Stanisław Rykaczewski, Edward Lipiński prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie i radny powiatu zambrowskiego, ks. kan. dr Sławomir Grodecki proboszcz parafii w Szumowie, Skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska, przedstawiciele służb mundurowych policji i straży pożarnej, radni i sołtysi gminy Szumowo oraz młodzież i mieszkańcy Szumowa.

Uroczystości o godzinie 12:00 rozpoczęła msza św. w intencji Ojczyzny i żołnierzy z 201 Ochotniczego Pułku Piechoty w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie. Mszę św. celebrował ks. kan. dr Sławomir Grodecki.

Po skończonym nabożeństwie wysłuchano przemówień zaproszonych gości, którzy podkreślali rolę patriotyzmu i tożsamości narodowej, które były i są kluczowymi determinantami bezpieczeństwa państwa. O swoją Ojczyznę co podkreślali zgromadzeni należy dbać i przyczyniać się do jej rozwoju we wszelkich dziedzinach każdego dnia. Upamiętnianie takich lokalnych wydarzeń sprzed prawie 100 lat jest najlepszym przykładem na pokazanie jak ważne jest kultywowanie i budowanie na przyszłość naszego bezpieczeństwa narodowego.

Bezpośrednio po przemówieniach gości zaprezentowano część artystyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

Później uczestnicy  udali się na cmentarz pod pomnik żołnierzy poległych w 1920 roku, gdzie modlono się w intencji obrońców Ojczyzny. Następnie delegacje władz samorządowych, placówek oświaty, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji złożyły kwiaty i wieńce oraz odśpiewano pieśni „Pierwsza brygada”.

Kolejnym punktem był przemarsz do Biblioteki Gminnej, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie Izby Pamięci Narodowej w Szumowie. Uczestnicy mogli obejrzeć wystawę zebranych eksponatów.
Uroczystościom towarzyszyły także pokazy historyczne oraz wspólne śpiewanie pieśni legionowych z aktorami Teatru Form Różnych z Zambrowa.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.