Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zdjęcie wyremontowanego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku.Dnia 5 września 2017 roku zakończyły się prace polegające na wykonaniu termomodernizacji wraz z remontem dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku. Koszt realizacji zadania wyniósł: 134 739,32 zł. brutto.

 

 


Roboty budowlane obejmowały:
- termomodernizację budynku remizy strażackiej w zakresie: docieplenia ścian budynku w części istniejącej i w części nowo-budowanej, docieplenia stropodachu w części istniejącej oraz w części nowo-projektowanej, wymiany drzwi zewnętrznych, wymiany drzwi garażowych;
- remont dachu budynku OSP w zakresie: rozebrania i ułożenia pokrycia dachowego, naprawy elementów konstrukcyjnych, naprawy rynien i rur spustowych, położenia izolacji dachowej, naprawy komina.

Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie w formie dotacji na realizację w/w przedsięwzięcia ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Wysokość dotacji opiewa na kwotę 52.643,26 zł. Było to już kolejne wsparcie finansowe udzielone przez WFOŚiGW w Białymstoku.

Wcześniej Gmina Szumowo uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku do realizacji przedsięwzięcia:
-„Zagospodarowanie zielenią czterech działek w Gminie Szumowo poprzez wykonanie nasadzeń drzew”. Koszty na realizacje tego zadania wyniosły 15.434,87 zł. Dotacja na ten cel wyniosła 14.926,52 zł. Zakupiono drzewa gatunku robinia pseudoakacja, jodła kaukaska, śniegowiec wirginijski, głóg dwuszyjkowy, buk pospolity, magnolia gwiaździsta, jarząb pospolity, judaszowiec kanadyjski, dąb szypułkowy, lilak, syringa vulgaris, krzewuszka cudowna, weigela rumba, kalina pachnąca, pęcherznica kalino listna, hortensja, forsycja żółta, dereń jadalny. Powierzchnia zadrzewienia wynosiła 1950 m2. W wyniku realizacji zadnia osiągnięto poprawę wyglądu estetycznego otoczenia, stworzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji. Zakończenie zadania nastąpiło 1czerwca 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia galerii.