Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.

  1. Przedmiot konsultacji – projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.
  2. Termin konsultacji - od 6 listopada 2016 r. do 15 listopada 2017 r.
  3. Forma konsultacji – przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego – www.szumowo.pl (BIP – konsultacje społeczne).
  5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Gminy Szumowo.

WÓJT
Jarosław Cukierman