Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Zdjęcie z podpisania porozumienia na dofinansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.W dniu 30.10.2017r. w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano porozumienie dotyczące przekazania z budżetu Gminy Szumowo środków finansowych na „fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”.   

 

 

Gminę Szumowo reprezentował Wójt Gminy Pan Jarosław Cukierman oraz Skarbnik Gminy Pani Halina Dmochowska. W uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem wspomnianego funduszu umowę podpisał Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie mł. bryg. mgr inż. Maciej Krajewski.

Przedmiotem porozumienia jest przekazanie z budżetu Gminy Szumowo środków w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup środka pianotwórczego, umundurowania specjalnego i koszarowego oraz wyposażenia osobistego strażaków.