Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę nr XXVIII/189/17 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
Więc od 1 stycznia 2018 roku osoby, które segregują odpady będą płaciły 15,00 zł za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 30 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w sposób nie selektywny będą gromadzić odpady zapłacą 27,00 zł. za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 50 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

Poniżej zamieszczamy treść podjętej uchwały:
 uchwala_XXVIII_189_17.pdf