Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy Szumowo informuje,  że w roku 2018, wnioski będą przyjmowane w terminach:

•    od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 sierpnia 2017r.  do 31 stycznia 2018 r.
•    od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. rolnicy składają wniosek z fakturami VAT (lub kopiami) z okresu od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2018 r. wynosi: 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

 

Producent rolny musi być posiadaczem lub  dzierżawcą gospodarstwa rolnego.  

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
•    3 - 30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
•    1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie, gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Więcej informacji pod nr tel. 864768011 wewnętrzny 26 lub osobiście w Urzędzie Gminy Szumowo pokój nr  4.

W załączniku wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

  wniosek