Czujnik jakości powietrza w Szumowie

Czujnik jakości powietrza w Srebrnej

Aktualności

Zdjęcie Wójta składającego wieniec z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości na grobie nieznanego żołnierzaW Gminie Szumowo podobnie jak w całym kraju, w minioną sobotę świętowano 99 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie jak co roku uroczystości rozpoczęły się przemarszem od Gminnego Ośrodka Kultury, główną ulicą Szumowa, delegacji władz samorządowych, służb mundurowych, kombatantów, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych mieszkańców gminy do kościoła parafialnego, gdzie podczas uroczyście odprawianej mszy świętej, dzieci ze Szkoły Podstawowej zaprezentowały piękną wiązankę pieśni patriotycznych. Uroczystości zakończono na miejscowym cmentarzu przy grobie "Nieznanego Żołnierza" poprzez złożenie przez delegacje wieńców i zapaleniu zniczy.
Jak co roku w związku z świętem narodowym, władze gminy złożyły również wieńce przez przy pomnikach miejsc pamięci narodowej w Paproci Dużej i Łętownicy.

W związku z nieznaczną zmianą regulaminu stypendialnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego wydłużył termin składania wniosków kandydatów do stypendium edukacyjnego Zarządu Województwa Podlaskiego.

Stypendia będą przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w regulaminie stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLII/381/17 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów uczniom za szczególne osiągnięcia w nauce w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa.

Stypendia mogą otrzymać uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej za szczególne osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017.

Wnioski wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku do dnia 30 listopada 2017 r.

 Zdjęcie uczestników wycieczki z Gminy Szumowo do Term w Uniejowie.W dniu 4.11.2017r. mieszkanki Szumowa wzięły udział w wyjeździe do Uniejowa zorganizowanym przez „ Koło Dobrej Pani domu” i Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie w ramach projektu „ Kobiece światoprzestrzenie” dofinansowanego z Programu „ Działaj Lokalnie” przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności , Akademie Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Lokalnej Grupy Działania „ Brama na bagna” w Zambrowie.

Rada Gminy Szumowo podjęła uchwałę nr XXVIII/189/17 w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.
Więc od 1 stycznia 2018 roku osoby, które segregują odpady będą płaciły 15,00 zł za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 30 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.
W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy w sposób nie selektywny będą gromadzić odpady zapłacą 27,00 zł. za miesiąc od gospodarstwa domowego, które prowadzi jedna osoba oraz 50 zł. od gospodarstwa domowego, które prowadzą dwie osoby i więcej.

Poniżej zamieszczamy treść podjętej uchwały:
 uchwala_XXVIII_189_17.pdf

o pierwszym przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Szumowo

1. Oznaczenie nieruchomości: przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerem 435/11 o powierzchni 0,0094 ha i nr 435/13 o powierzchni 0,2218 ha, położonej w miejscowości Szumowo, uregulowanej w księdze wieczystej KW LM1 Z/00016073/8.
2. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana i nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem użytkowym wykorzystywanym na cele magazynowo-garażowe. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na przedmiotowej nieruchomości brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Cena wywoławcza nieruchomości: 200 000,00 zł brutto. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zdjęcie z podpisania porozumienia na dofinansowanie działalności Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.W dniu 30.10.2017r. w Urzędzie Gminy Szumowo podpisano porozumienie dotyczące przekazania z budżetu Gminy Szumowo środków finansowych na „fundusz wojewódzki wsparcia Państwowej Straży Pożarnej”.   

 

Zdjęcie z placu zabaw z gminy Szumowo.W 2017 roku w Gminie Szumowo powstały kolejne nowoczesne place zabaw dla dzieci w Żabikowie Rządowym, Kaczynku oraz w Łętownicy po wygranym przez tą miejscowość konkursie - „Podwórko Talentów Nivea”. Niewątpliwie był to ogromny sukces mieszkańców, których zaangażowanie zasługuje na uznanie.

 

 Zdjęcie starówki w  Warszawie.Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie oraz KGW Ostrożne zaprasza na wycieczkę do Warszawy w dniu 12.11.2017 ( niedziela). Wyjazd organizowany jest w ramach projektu „Razem lepiej” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania Brama na bagna.  

 

W programie:
- zwiedzanie stadionu Narodowego
- zwiedzanie starówki
- zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik

Ogłasza się konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność na terenie Gminy Szumowo projektu uchwały Rady Gminy Szumowo w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.

  1. Przedmiot konsultacji – projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2018.
  2. Termin konsultacji - od 6 listopada 2016 r. do 15 listopada 2017 r.
  3. Forma konsultacji – przyjmowanie uwag lub wniosków w Sekretariacie Urzędu Gminy Szumowo lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt aktu prawa miejscowego – www.szumowo.pl (BIP – konsultacje społeczne).
  5. Komórka odpowiedzialna za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji – Referat Administracyjno-Gospodarczy Urzędu Gminy Szumowo.

WÓJT
Jarosław Cukierman

Wójt Gminy Szumowo oraz Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie zapraszają mieszkanców na wspólne świętowanie 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Zaproszenie na obchody święta Niepodległości w gminie Szumowo.

Podkategorie