Informacje

Obwieszczenia i zarządzenia Wójta Gminy oraz inne informacje z pracy urzędu skierowane do wiadomości publicznej.

Wójt Gminy Szumowo

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań publicznych

z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

Podkategorie