Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Pechratce Polskiej przeznaczone dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, w tym dla 5 osób korzystających z usług całodobowego zamieszkania i 15 osób korzystających z usług dziennych.

Na podstawie resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne” realizowane są następujące cele :

Program resortowy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo-mieszkalne” realizowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego. Program zmierza do stworzenia warunków dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego/powiatowego, pozwalających na tworzenie i utrzymanie placówek pobytu dziennego lub całodobowego dla osób niepełnosprawnych.