honorowi goście przecinają wstęgę    17.06.2018r w Pęchratce Polskiej odbył się V festyn rodzinny  oraz uroczyste otwarcie Świetlicy Sportowej w ramach projektu „Moja mała ojczyzna” z Fundacji BGK. Program ten skierowany jest do wszystkich aktywnych osób, którym zależy na miejscowości, w której żyją i którzy mają pomysł, jak ją zmieniać. Fundacja udzielając finansowego wsparcia chce zaktywizować lokalne środowiska do działań, które integrują społeczność, poprawiają jakość życia, pielęgnują lokalny patriotyzm, upamiętniają lokalnych bohaterów i wydarzenia, wspierają sport, rekreację oraz edukację - dofinansujemy inicjatywy poprawiające infrastrukturę edukacyjną placówek oświatowych. 
     Z  pośród 476 złożonych wniosków w ramach konkursu, dofinasowanie dostało 25 podmiotów, w tym projekt Świetlicy sportowej, realizowany we współpracy Ochotniczej Straży Pożarnej, Koła Gospodyń Wiejskich, oraz Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej.
     Głównym celem projektu było wyremontowanie i wyposażenie wolnego garaży w OSP, w celu stworzenia miejsca, w którym będą prowadzone spotkania i zajęcia sportowe, dostępnego dla całej społeczności lokalnej oraz ich gości. Jest to kolejny sukces naszej miejscowości, gdyż na początku roku szkolnego walczyliśmy  o Pracownie Orange, która znajduje się w szkole mówi koordynator projektu Marta Sadowska Słaba. W świetlicy będą organizowane zajęcia .   „Aktywny senior” prowadzone przez Panie Sołtys i Pana Radnego - Spotkania młodych mam, wraz z dziećmi pod hasłem Pęchratka Polska a w niej same wysportowane mamy idą na siłownie z dzieciakami  Prowadzone przez młode mamy i członkinie KGW.  Spotkania dla młodzieży pod hasłem „Chcesz wyglądać fajnie zdrowo? To tylko w Pęchratce jest tak SPORTOWO”. Prowadzone przez strażaków z OSP. Z sali też korzystać będą uczniowie Szkoły Podstawowej. 
    Za dofinasowanie o wartości ok. 30 tys. zł zostały zakupione materiały remontowe, oraz wyposażenie; orbitrek elektromagnetyczny, rower elektromagnetyczny, bieżnia elektroniczna, basen suchy z kulkami, rollomasażer z podczerwienią, lustra, oraz fototapeta. Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman sfinansował modernizację kostki przed budynkiem OSP, rolety do świetlicy oraz monitoring zainstalowany przed budynkiem. 
   Społeczność Pęchratki Polskiej w krótkim czasie zbogaciła się w sale multimedialną „ Orange” a teraz w wysokiej jakości „Świetlice sportową”. Świadczy to o ambitnej i kreatywnej ludności tej wsi. Życzymy dalszych sukcesów i miejmy nadzieje że "Kwiatki z Pęchratki" na tym nie poprzestaną".