zdjęcie grupowe,,W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań odnawialnych źródeł energii” pod takim hasłem odbył się pięciodniowy wyjazd studyjny do Niemiec delegacji z trzech sąsiednich gmin: Kołak Kościelnych, Zambrowa i Szumowa. Wyjazd sfinansowany był z projektu realizowanego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Plan Operacyjny na 2018-2019, którego głównym beneficjentem była Gmina Kołaki Kościelne. Plan wyjazdu obejmował min. wizytę w gminie Strzelin przynależącej do Klastra Energii Odnawialnej Wzgórz Strzeliskich, ponadto uczestnicy zapoznali się z zasadami działania  biogazowni w Arzberg, imponujących elektrowni wiatrowych  k. miasta Selbitz, instalacjami fotowoltaicznymi i produkującymi ciepło  biomasy na terenie południowej części Niemiec we Frankoni. Niezwykle interesująca była wizyta w niemieckiem zespole szkół rolniczych w Beyreuth z pokazowymi instalacjami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy wyjazdu studyjnego wrócili z bagażem doświadczeń i porównań polskiego i niemickiego systemu rozwiązań odnawialnych źródeł energii.