zdjęcie z zakończenia roku w Paproci DużejNadszedł upragniony, dla uczniów i nauczycieli, dzień – koniec roku szkolnego.

24 czerwca w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej pożegnano uczniów klasy szóstej.

Uroczystą akademię rozpoczęła Dyrektor szkoły Pani Ewa Piwońska.

Przypomniała szóstoklasistom, że przed nimi wiele trudnych decyzji. Życzyła im, aby budowali swoją przyszłość na mądrości, którą tyle lat zdobywali w tej szkole. Pani Dyrektor podziękowała także wszystkim, którzy byli oparciem w roku szkolnym: Gronu Pedagogicznemu za jego wkład w rozwój wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kształtowaniu uczniowskich postaw, władzom samorządowym Gminy Szumowo za wsparcie w działaniach szkoły, Radzie Rodziców za wsparcie w działaniach szkoły, rodzicom za wsparcie swoich dzieci w procesie wychowania i za działania na rzecz szkoły. Wyraziła nadzieję, że proces wychowawczy, zapoczątkowany kilka lat temu w murach tej szkoły, zaowocuje sukcesami w dorosłym życiu dzieci.

Uczniowie klasy szóstej stanęli na wysokości zadania i pożegnali się  wzorowo. Przygotowali program artystyczny o zabarwieniu humorystycznym. Parodiując nauczycieli udowodnili, że nie tylko mają poczucie humoru, ale także że są bystrymi obserwatorami. Nie obyło się bez łez, wzruszające chwile skruszyły nawet najtwardsze serca.

Pomimo gorącej aury frekwencja uczniów i ich rodziców była wysoka. Program artystyczny przygotowany był przez uczniów klasy szóstej i piątej pod kierunkiem wychowawczyni, pani Barbary Jastrząb.

Uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali odznakę wzorowego ucznia, świadectwa z paskiem i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Dodatkowo Mateusz Jarząbek i Milena Jastrząb, uczniowie klasy szóstej,  otrzymali nagrody rzeczowe za osiąganie wysokich wyników w sporcie.  

Pani Dyrektor, Rada Pedagogiczna i pracownicy Szkoły Podstawowej  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej życzą wszystkim spokojnych wakacji. Czasu zarówno dobrego odpoczynku, nabierania sił do dalszej nauki, ale także do refleksji nad tym, co było dobre, a co wymaga zmiany.  Mają również nadzieję, że czas spędzony w murach Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej nie był czasem straconym.