Dzisiaj, 22 marca 2017 roku w Zespole Szkół w Szumowie i Gminnym Przedszkolu w Szumowie Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman uroczyście wręczył nagrody uczestnikom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”.
 
Tematyka konkursu obejmowała udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo -gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniu, zawodach sportowych, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historii pożarnictwa.
 
Organizatorem konkursu był Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej i Zarząd Oddziałów Związku przy współpracy innych instytucji i organizacji.
 
Udział w konkursie przewidziany był dla 6 grup wiekowych. 
W eliminacjach gminnych w Gminie Szumowo udział w konkursie wzięły dzieci z dwóch grup wiekowych:
I grupa wiekowa – dzieci z przedszkola,
II grupa - uczniowie szkoły podstawowej klasy I-III.
 
 
Przedszkolacy biorący udział w konkursie, to:
- Igor Jastrzębski,
- Amelia Kraska,
- Kevin Legacki,
- Jakub Kowalewski,
- Jakub Nowakowski,
- Maria Kowalewska.
 
Warto zaznaczyć, iż Igor Jastrzębski i Amelia Kraska zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich.
 
 
 
W drugiej grupie wiekowej w eliminacjach gminnych wzięło udział trzynaścioro uczniów z Zespołu Szkół w Szumowie. Do eliminacji powiatowych zakwalifikowali się: Vanessa Legacki, Blanka Gontarz i Kacper Sadowski. Natomiast do eliminacji wojewódzkich wybrane zostały prace Julii Kurak oraz Piotra Jastrzębskiego.
 
Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy i czekamy na kolejne prace w nowym roku szkolnym 2017/2018.