Zdjęcie ze spotkania w biblioteceW dniu 9 maja 2017 r. w lokalu Biblioteki Gminnej w Szumowie odbyło się spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Na uroczystości obecni byli Wójt Gminy Szumowo Pan Jarosław Cukierman, Skarbnik Gminy Szumowo Pani Halina Dmochowska, Sekretarz Gminy Szumowo Pani Hanna Szabłowka oraz Kierownik Biblioteki Gminnej w Szumowie Pani Joanna Milewska wraz z pracownikami.

Pan Wójt pogratulował i podziękował Pani Kierownik i pracownikom za trud wkładany w wykonywaną pracę i wręczył dyplom z podziękowaniem oraz drobne upominki.
Biblioteka Gminna w Szumowie to placówka, w której pracują ludzie twórczy, pełni pomysłów, myślący o bibliotece nowocześnie. Biblioteka została założona 6 grudnia 1948 roku. Księgozbiór liczy 19540 woluminów, 18 tytułów czasopism, czytelnię, 2 stanowiska komputerowe z dostępem do internetu, a także zbiory specjalne z różnych dziedzin np. ekonomia, pedagogika, psychologia, medycyna, prawo. W bibliotece organizowane są również spotkania autorskie, które stanowią doskonałą szansę dla młodych ludzi na rozmowę z pisarzami o książkach i czytaniu. Nowością jest aplikacja szukam książki gdzie za pomocą systemu bibliotecznego MAK+ można sprawdzić przed przyjściem do biblioteki czy dana książka znajduje się w jej zasobach. Nowy system pomaga szybko wyszukać potrzebną literaturę.