Zdjęcie rolki do aparatu fotograficznego.

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO
HISTORIA MOJEJ RODZINY ZAMKNIĘTA W FOTOGRAFII

 

Organizatorem konkursu jest Publiczna Szkołą Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.

 

 

 Cele konkursu:
1.Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego.
2.Poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny - z perspektywy losów rodziny.
3.Rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, z których wywodzą się ich rodzice i dziadkowie.
4.Zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

I. Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas IV – VI i młodzieży gimnazjalnej
2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

KATEGORIA I – „Zachować w pamięci - historia mojej rodziny” napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o zdjęcia, dokumenty. Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę sposób wykonania pracy, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności załączone kopie dokumentów np. urodzeń, ślubu czy też innych wydarzeń rodzinnych.

KATEGORIA II – Album „Historia mojej rodziny”. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w formie książeczki o formacie A4 lub A5, dowolną techniką, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi, wraz z ich opisem (w albumie mogą znajdować się oryginalne dokumenty, fotografie itp. podpisane, zabezpieczone w foliowych koszulkach lub dobre jakościowo kserokopie tychże pamiątek).

UWAGA!
Dodatkowe punkty dla osób, które przedstawią dzieje swojej rodziny na tle wydarzeń I lub II wojny światowej.

3. Technika pracy może być dowolna, dopuszczamy możliwość wykonania jej na komputerze. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z informacjami o autorze, źródłach informacji, z imieniem i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela) i podaniem nazwy szkoły. (KARTA pod regulaminem) Zachęcamy do prezentacji swojej historii podczas wystąpienia w spotkaniu finałowym (krótka relacja o bohaterach pracy, sposobie poszukiwania źródeł, itp.). W prezentacji może uczestniczyć bohater opowiadania (np. dziadek, babcia), można ją także przygotować w formie multimedialnej. Organizatorzy proszą o wcześniejszą informacje w przypadku przygotowania takiej prezentacji.

II. Nagrody:
     Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach. : „Zachować w pamięci - historia mojej rodziny” i Albumu „Historia mojej rodziny”. Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy, a twórcy najlepszych prac nagrody rzeczowe. Przewidujemy również nagrody specjalne dla autorów prezentacji w dniu finału.
     Prace należy składać do dnia 20.06.2017r.  w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.
     Uroczyste podsumowanie, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej  15 września 2017 r. Dokumenty oraz fotografie zebrane w ramach konkursu zostaną zamieszczone w publikacji na temat historii rodzin z naszej Małej Ojczyzny. Przez wypełnienie karty konkursowej uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zgadza się na publikowanie dokumentów, informacji oraz fotografii zawartych w swojej pracy w celach edukacyjnych i promocyjnych przez organizatora konkursu.