Parada uczniów szkół im. Marszałaka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie.W dniu 02.06.2017r. społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej wraz z Wójtem Gminy Szumowo – Jarosławem Cukiermanem wzięli udział w II Zjeździe Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie oraz zjeździe okręgów i oddziałów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Uroczystość rozpoczęła się meldunkiem złożonym Prezesowi Związku Piłsudczyków RP Stanisławowi Śliwie oraz powitaniem uczestników. O godz. 10.30 rozpoczęła się Msza Święta w kościele parafialnym pw. Imienia NMP w Szczuczynie, którą celebrował ks. Kanonik Robert Zieliński – Dziekan Dekanatu Szczuczyńskiego. Po nabożeństwie wszyscy zebrani wysłuchali bardzo wzruszającej części artystycznej przygotowanej przez uczniów Zespołu Szkół w Szczuczynie. Kolejnym punktem programu był przemarsz pod pomnik Stanisława Antoniego Szczuki, gdzie powitano uczestników, wręczono odznaczenia oraz wysłuchano przemówień zaproszonych gości. Po części oficjalnej wszyscy zebrani przemaszerowali ulicami miasta Szczuczyn na teren Zespołu Szkół, aby przy kawie powspominać postać Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przypominamy, iż I Zjazd Szkół noszących imię Józefa Piłsudskiego odbył się 15 lipca 2016r. W Paproci Dużej.