Apel uczniów, nauczycieli i gości zgormadzonych na Dzień Patrona Marszałaka Józefa Piłsudskiego w Paproci Dużej.Dnia 10 czerwca 2017 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Paproci Dużej, już po raz dziewiąty, obchodzony był Dzień Patrona – Marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach uczestniczyli: Starosta powiatu Ostrowskiego – Zbigniew Kamiński, burmistrz Szczuczyna – Artur Kuczyński, Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej oddział w Szczuczynie i Ostrowi Mazowieckiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Szumowie – Edward Lipiński, dyrektor Gminnego Ośrodka w Szumowie – Sławomir Śledziewski, dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczodruchach – Urszula Siemiatycka,  radny gminy Szumowo – Andrzej Pskiet,  mieszkańcy Paproci Dużej i społeczność szkolna.

    Uczestnicy Dnia Patrona udali się do pobliskiego kościoła, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny. Modlono się również za uczniów, rodziców i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej. Mszę celebrował ksiądz Stanisław Rudziński. Następnie uroczystości przeniosły się pod pomnik patrona szkoły, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Znicz zapłonął również przy dębie pamięci poświęconemu porucznikowi Edwardowi Berentowi zamordowanemu strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 roku.
Po wystąpieniach gości uczniowie zaprezentowali się w części artystycznej.
    Dyrektor Szkoły od Związku Piłsudczyków RP w Szczuczynie otrzymała eksponaty do tworzącej się Izby Pamięci Narodowej.
    Uczniowie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej brali również udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Na konkurs wpłynęły 102 prace z całej Polski. Uczeń naszej Szkoły – Kamil Polak otrzymał z rąk Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Szczuczynie – Anny Jagusz – wyróżnienie i nagrodę. Dyrektor Szkoły w Paproci Dużej przekazała na ręce Pani Anny Jagusz w imieniu Wójta Gminy Szumowo – Jarosława Cukiermana maskotkę Gminy Szumowo.