Festyn rodzinny w Pęchratce Polskiej w dniu 9 lipca 2017 roku.W słoneczną lipcową niedzielę na placu przy OPS w Pęchratce Polskiej zapanowała radosna atmosfera zabawy. Tego właśnie dnia odbył się festyn rodzinny zorganizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Pęchratki Polskiej. Bogaty program festynu sprawił, że plac wypełnił się uczestnikami imprezy. Pierwsi goście przybyli już przed godziną 14.00.

 

 

Na przybyłych czekało mnóstwo atrakcji. Ogromnym powodzeniem wśród dzieci cieszyły się wielkie dmuchane zabawki, a także liczne zabawy, quizy i konkursy. Odbyła się również zabawa taneczna.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej przygotowały dla uczestników imprezy różne smakołyki z grilla. Nie zabrakło także lodów i słodkich przysmaków.

Festyn rodzinny był nie tylko okazją do fantastycznej zabawy, ale też do tego, by w natłoku codziennych obowiązków znaleźć czas na chwilę wytchnienia do przeżywania wspólnych radosnych i niezapomnianych chwil w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Gorąco dziękujemy naszym gospodyniom za organizację tak udanego festynu, a na kolejny festyn rodzinny organizatorzy zapraszają wszystkich za rok.

Przy okazji festynu odbyły się również konsultacje społeczne dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Szumowo min. zmiany przeznaczenia terenów rolnych pod eksploatację kruszywa naturalnego w obrębie Rynołty. W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono wiele pomysłów i propozycji dotyczących rozwiązania tego zagadnienia. Było to trzecie spotkanie konsultacyjne. Pierwsze odbyło się podczas festynu w Ostrożnem, drugie tuż po sesji Rady Gminy z udziałem radnych naszej gminy i sołtysów oraz zaproszonych gości. Przygotowana też została dokumentacja fotograficzna, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Szumowo.