Zdjęcie Pań z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Szumowo w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.W dniu 17 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku odbyło się uroczyste podsumowanie „Olimpiady Aktywności Wiejskiej – edycja 2016/2017”. Organizatorem Olimpiady jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs koordynuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku. Nagrody i wyróżnienia uroczyście wręczali Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński oraz Członek Zarządu Stefan Krajewski.


      Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność. Uczestnicy biorą udział w konkurencjach takich jak kultywowanie tradycji, animacja i integracja kulturalna, aktywizacja poprzez sport, instytucjonalizacja aktywności, inicjowanie współpracy i partnerstw, budowanie wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologia, działalność ekonomiczno-gospodarcza, reintegracja/integracja zawodowa, poprawa jakości infrastruktury.
      Kapituła konkursu oceniała działania podejmowane od maja do listopada 2016r. Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń, spośród których wybrano i nagrodzono dziewiętnaście. Nagrody i wyróżnienia przyznano kilkunastu grupom, stowarzyszeniom i sołectwom za ich działalność na rzecz aktywizacji i integracji środowisk wiejskich.     

Konkurs prowadzony był w 3 kategoriach definiujących zasięg działań:
-  działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi;
-  działania skierowane do kliku wsi, całej gminy;
-  działania skierowane poza obręb gminy.

       Wyróżnienia w kategorii działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi trafiły do dwóch kół gospodyń wiejskich z Gminy Szumowo tj.: Koła Gospodyń Wiejskich w Pęchratce Polskiej oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Żabcie” z Żabikowa Rządowego. Przedstawicielki wspomnianych kół otrzymały nagrody w wysokości 1000 złotych.
      Panie z KGW organizują festyny, pikniki rodzinne, zawody sportowe, majówki, wystawy oraz wycieczki. Organizowane podczas imprez zabawy i konkurencje uwzględniają dawne i współczesne obyczaje. Imprezy są niezwykle widowiskowe i zawsze przyciągają rzesze publiczności. Rękodzieło Pań można podziwiać na organizowanych pokazach i wystawach. Gmina Szumowo wspiera działania realizowane przez KGW.

Wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.