Mural przedstawiający bitwę z 1939 roku widniejący na remizie OSP we wsi Łętownica.Na szczycie budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łętownicy powstał mural upamiętniający tragiczne wydarzenia bitwy z 12-13 września 1939 roku stoczonej pod Łętownicą i Andrzejewem.

 


     Autorem i wykonawcą projektu jest pochodzący z Wyszkowa artysta malarz Pan Piotr Karsznia.
    Mural przedstawia heroiczną walkę pod Łętownicą, jaką stoczyli bohaterscy żołnierze wojska polskiego z przeważającymi siłami niemieckiego agresora. Wygląd muralu powstał w wyniku opowiadań, relacji nielicznych żyjących jeszcze świadków tamtego okresu.
     Uroczyste odsłonięcie muralu nastąpi dnia 17 września 2017 roku. W tym właśnie dniu po raz kolejny wspólnie z gminą Andrzejewo odbędą się obchody bitwy jaka rozegrała się 78 lat temu w 1939 roku. Oprócz tego planuje się cykl uroczystości patriotyczno-religijnych m.in. gwieździsty rajd rowerowy dla dzieci szlakiem bitwy połączony z lekcją historii w terenie.
    Zauważyć należy, iż mieszkańcy wsi podejmują wiele inicjatyw, a ich zaangażowanie zasługuje na uznanie. Wspomnieć tu należy, iż sami przygotowali projekt zagospodarowania terenu wokół pomnika, własnoręcznie wykonali remont pomnika oraz prace porządkowe i nasadzeniowe. Strażacy z OSP pomalowali ogrodzenie wokół pomnika. Ponadto mieszkańcy zgłosili się do konkursu „Podwórko Nivea” na budowę wymarzonego placu zabaw dla najmłodszych pociech (miejscowość zakwalifikowała się jako jedyna z powiatu zambrowskiego do etapu finałowego). Niedawno odbyły się także bardzo udane gminne zawody sportowo-pożarnicze.