Zdjęcie z wręczenia nagrody "Nauczyciel na medal" nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Szumowie.Dnia 9 grudnia 2017 roku podczas uroczystej gali kończącej akcję „Nauczyciel na medal”, którą honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jerzy Leszczyński, wręczono  nagrody dla najlepszych nauczycieli z Podlasia. Uroczystość odbyła się w auli Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W trakcie gali wręczono nagrody pedagogom, którzy zwyciężyli w swoich powiatach.

Na szczeblu powiatu zambrowskiego w kategorii Nauczyciel klas I-III zwyciężyła Pani Anna Orłowska nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Szumowie z liczbą głosów 358. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia upragnionych celów oraz satysfakcji i uznania społecznego za pracę, przekazanie młodemu pokoleniu autentycznych wartości życia, szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka.

Laureatkę do plebiscytu zgłosili rodzice uczniów. Pani Anna jest nauczycielem wymagającym, ale sprawiedliwym. Jej postawa wobec każdego ucznia charakteryzuje się serdecznością, cierpliwością, optymizmem, a także umiejętnością zastosowania posiadanej wiedzy pedagogiczno - psychologicznej w kontaktach z dziećmi. Prowadząc lekcje potrafi zainteresować uczniów swoim przedmiotem i w ciekawy sposób przekazywać wiedzę. Nie bez powodu jest przez rodziców nazywana: „drugą mamą”. Ponadto udziela się społecznie i aktywnie uczestniczy w życiu szkoły. Chętnie angażuje się także w pomoc charytatywną.

Była to pierwsza edycja akcji organizowanej przez „Gazetę Współczesną” i „Kurier Poranny”, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym. Zgłoszono ponad 850 nauczycieli.

Serdecznie gratulujemy.