1. Przedmiot postępowania:

  1. Demontaż pokryć dachowych w postaci płyt azbestowo – cementowych płaskich i falistych pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych, zlokalizowanych na terenie gminy Szumowo. Szacunkowy zakres zamówienia: ok. 138 Mg odpadów zawierających azbest w tym:

- odpady zdemontowane ok. 75 Mg.

Zakres może ulec zmianie w zależności od ceny jednostkowej oraz środków zabezpieczonych przez Zamawiającego.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 Nr 102, poz 651z późn. zm.)  zarządza się co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży następującą nieruchomość:

OGŁOSZENIE

W dniu 10 maja 2013 r. Wójt Gminy Szumowo ogłosił konkursy na stanowisko:

  1. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pęchratce Polskiej
  2. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Srebrnej
  3. Dyrektora Zespołu Szkół w Szumowie.

Termin składania ofert kandydatów na dyrektorów mija 3 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań kandydatów, wymaganych dokumentów oraz terminu i miejsca składania ofert można znaleźć na stronach internetowych www.szumowo.pl , http://ug-szumowo.pbip.pl lub zapoznać się w Urzędzie Gminy Szumowo pok. nr 7 lub 8.

Szumowo 10 maja 2013 r.